dijous, 30 de setembre del 2010

L'AJM demana la protecció i revaloració de l'àrea rural del barri

Els horts situats a tota la part nord del Molinar són un entorn privilegiat, tant per la seva
ubicació com per ser un dels darrers entorns rurals propers a Ciutat. Formen part de la
fisonomia dels barris del Molinar i el Coll d'en Rebassa i marquen el seu caràcter. Són
moltes les generacions que han crescut properes a aquest paratge. A més, l'estampa rural
també és molt preuada pels turistes.

Actualment, es troben amenaçats per diversos factors:

- Especulació urbanística. No són terrenys rústics sinó de transició.

- Contínua degradació, per causes d’arrel com la nul·la política agrària dels
successius governs de les Illes Balears

- Possible construcció dels tallers del tramvia i nous vials

- Urbanització imminent d’una part d’aquesta àrea, que és son Bordoy.

A més d’un problema afegit a l’hora d’una possible protecció: l’”embull” institucional.
Cort, Consell i Govern tenen responsabilitats sobre el futur.

Així, doncs, des de l’AJM hem elaborat el següent document ‘PER LA PROTECCIÓ
DELS HORTS DEL MOLINAR” on demanam:

1. La protecció total i definitiva de l'àrea rural compresa entre el Portitxol i el Coll d'en
Rebassa, colindant amb l'autovia de Llevant, la carretera de Llucmajor i el carrer de
Guasp (prop del camí Fondo). Això per evitar que s'hi desenvolupin urbanitzacions, noves
carreteres i grans infraestructures com centres comercials, tallers del tramvia, etc.

2. La restauració, protecció i catalogació dels elements arquitectònics (síquies, molins,
sínies, murs de pedra,...) de la zona.

3. La recuperació de terrenys en desús per a què els veïns puguin fer horts urbans.

4. L'adequació, neteja i manteniment dels camins i el Torrent Gros.

5. Aprofitar la ruralitat de la zona per a fer-hi visites culturals, pedagògiques, escolars,
turístiques, etc.

En definitiva, la potenciació d'aquesta àrea per a què guanyi valor i se'n pugui treure un
gran profit.

Demanam això des del convenciment que el Molinar ja no pot créixer més
urbanísticament.

Aquest document té el suport de les següents entitats:

OCB
Unió de Pagesos
ATTAC-Mallorca
Associació d’Amics de la Vall de Coanegra
Assemblea per Mallorca
GOB
GADMA
Espai Anticapitalista de Palma
Amics Arbres
Amics de la Terra
CJIB
Barri-tv


Així mateix, volem sensibilitzar a la població i les institucions de la importància de
preservar aquest espai. Demanarem reunions amb tots els responsables polítics per
explicar la nostra preocupació.